top of page

TIETOSUOJASELOSTE
 

HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE:
 

REKISTERIN NIMI

Hair Lounge 1:n parturi-kampaamon palvelutarjoaja
 

REKISTERIN PITÄJÄ

Parturi Kampaamo Hair Lounge1
Piispansilta 19 
02230 Espoo
Y - tunnus 2760800-8
info@hairlounge.fi
0456950280


 

REKISTERÖITYMINEN

Parturi-kampaamon sähköisesti (sähköposti tai Timma) tai puhelimitse verkkosivuilla esiintyvän numeron kautta tehtyjen ajan varausten tekemisen edellytyksenä on kerätä asiakkaalta nimi tiedot sekä mahdollisesti puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Paperinen liiketilassa sijaitseva asiakaskortisto, johon kirjataan käytetty väriaine, muut mahdolliset käytetyt aineet, käytetyn tuotteen erittely, vahvuus ja vaikutusaika tai mahdolliset allergiatiedot on vapaaehtoinen tietokantaamme rekisteröityminen asiakkaalle ja asiakkaalta kysytään aina henkilökohtaisesti suostumusta tähän asiakasrekisteriin. Mikäli asiakas ei anna suostumustaan tähän rekisteröintiin, ei häneen liittyviä tietoja saada kirjattua ja siten ei voida taata jatkossa asiakkaalle hänen mahdollisesti toivomaansa aiemman kaltaista käsittelyä.
 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Parturi-kampaamon ajanvarauksen yhteydessä kirjattavat tiedot kerätään ylös ajanvarauksen perusteena, väri, aine tai allergiatiedot (asiakaskortisto) ovat asiakkaalle vapaa-ehtoinen lisä palvelun yhteyteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hair Lounge:n parturi-kampaamon asiakkaiden asiakasrekisterin ylläpitäminen ajan varausten käsittelyssä ja väri, aine ja allergia tietojen keräämisessä jatko käsittelyjä varten sekä verkkokaupan asiakkaiden tietojen rekisteröinti tilausten toimitusta, arkistointia, käsittelyä ja seurantaa varten.

Kaikissa yrityksen ylläpitämissä rekistereissä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteritietoja käytetään vain Hair Lounge:n omissa rekistereissä. 
 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:

Rekistereihin kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: Parturi-kampaamon rekisterit: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, tiedot mahdollisista väri-/aineallergioista sekä asiakkaan sähköpostiosoite mikäli hän varaa ajan palveluun sähköpostitse.

Kaikki tässä asiakirjassa mainitut; nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti tiedot kerätään suoraan asiakkaalta tai lapsen tai toisen puolesta asioivalta henkilöltä, värien/aineiden tiedot kirjaa ylös palvelun tehnyt henkilö asiakkaan suostumuksella.
 

YKSITYISYYS, TIETOSUOJA JA TIETOJEN LUOVUTUS

Hair Lounge:n kaikki asiakastiedot ovat aina luottamuksellisia eikä niitä luovuteta/myydä ulkopuolisille tahoille (ainoastaan mahdollisissa perintä tai laskutus tilanteissa, jolloin niitä käytetään ainoastaan ko. käyttötarkoituksiin).

Hair Loungei kuitenkaan vastaa tietojen pakonomaisesta luovutuksesta mikäli ne joutuvat ulkopuolisille tahoille rikollisin keinoin tilanteissa, joissa yrityksen suojattuun yhteyteen taikka palvelimeen tehtäisiin tietomurto tai mikäli toimitiloihin tapahtuvan rikoksen seurauksena tiedot joutuisivat ulkopuolisille. Tällaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa kuitenkin asiasta tehtäisiin rikosilmoitus ja tutkinta siitä kenelle ja miten tiedot ovat joutuneet ulkopuolisille tahoille ja tietoja havitellut taho pantaisiin vastuuseen teoista.

Asiakkaiden tiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä kaikista edellämainituista rekistereistä (poislukien edellämainittu tilanne rikollisin keinoin hankituista tiedoista, jolloin tietoja ei olisi enää mahdollisesti mahdollista poistaa pysyvästi ulkopuolisilta rikollisilta tahoilta).
 

TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakas voi tarkastaa tai korjata hänestä rekisteriin talletetut tiedot kirjallisesti asiakkaan itse allekirjoittamalla pyynnöllä.

bottom of page